• De sivile skadene av krigføringen har økt dramatisk de siste 3-4 døgnene. Mest akutt er vannmangelen, og flere vil dø av diaré.

HARALD MAALAND

Det sier generalsekretær Jan Egeland i Norges Røde Kors til Bergens Tidende.

Nå gjelder det ikke bare Basra. Representanter for Røde Kors og Røde Halvmåne melder at befolkningen har vært uten rent vann i flere døgn både i Kerbala, Nasiriya og Najaf, som alle er store og folkerike byer..

— Dette er meget bekymringsfullt, sier Egeland.

Elektrisiteten er falt ut, ledninger er brutt og master falt ned. Dermed kommer det ikke strøm til pumper og renseanlegg.

— Vi har en dobbel katastrofe. Det kommer ikke drikkevann inn, og det går ikke kloakk ut. Dette fører til at kloakken tyter ut i lokalt vann. Av mangel på annet vann drikker befolkningen av disse infiserte kildene. I dag dør det flere barn av diaré i Basra enn av bomber i Bagdad, konstaterer Egeland.

Krysser linjene

— Også i Basra mangler deler av byen ennå vann, selv om Røde Kors-ingeniører lørdag krysset frontlinjene mellom vannstasjonen på britiskkontrollert side og bebyggelsen på den irakiskkontrollerte siden. Vi har ført forhandlinger om passering med alle parter i henhold til vårt mandat og Genève-konvensjonene, sier Egeland.

Ifølge NTB skal et nytt vannrør fra Kuwait til det sørlige Irak settes i drift i dag. Dette vil forsyne befolkningen i området med 2,7 millioner liter vann i døgnet.

Ifølge den britiske generalmajoren Albert Whitley vil det britiske forsvaret og en rekke internasjonale hjelpeorganisasjoner frakte vannet videre i tankbiler til dem som trenger det.

— .I går dro vannkoordinator Tor Valla i Kirkens Nødhjelp sammen med to kolleger til Kuwait for å prøve å ta seg inn i Irak så snart som mulig, opplyser pressekontakt Hege Opseth i KN til NTB. Kirkens Nødhjelp har sendt flere mobile vannrenseanlegg til Kuwait, og det er disse anleggene Valla og hans kolleger skal sørge for kommer i drift der det er størst behov for dem.

Nødaggregater i Bagdad

— I Bagdad har forsyningen av vann og strøm stort sett fungert til nå. Men også der er det flere steder nødaggregater og reserveløsninger i drift. Det oppstår vannmangel på sykehus og andre steder, sier Egeland til Bergens Tidende-

Sykehusene har fått en del utstyr fra Norges Røde Kors, vanntanker og kanner er utplassert og fylt opp.

-Det er et tidsspørsmål før det blir katastrofale tilstander i Bagdad også, tror Egeland:

— De første døgnene av krigen var det ikke store sivile skader i hovedstaden, men nå er det mange sårede og drepte. Foreløpig er jeg mer bekymret for befolkningen i Nasiriya, Najaf, Basra og Kerbala, der pressen ikke er til stede i samme grad som i Bagdad, sier Egeland.

Det har vært hard bombing i Mosul også med sivile tap.

— Sykehusene gikk fortere tomme for kirurgisk utstyr som bandasjer og slikt enn vi hadde trodd. Vi har måttet forsyne sykehusene med utstyr både i Bagdad og Basra, fra lagre vi fikk fylt opp før krigen begynte. Det er fremdeles ganske bra lagre både i Bagdad og andre byer, men det trengs nye forsyninger.

Fredag for over en uke siden fikk Røde Kors inn den siste konvoien, men siden har det ikke vært mulig å frakte noe inn i landet.

— Nå håper vi å få inn en konvoi i Basra, sier Egeland.

Norges Røde Kors vil sende feltsykehus til Irak, og skal samle inn penger til det. Til det trengs det bøssebærere, og Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg - og til å gi.