Atta, som antas å ha ledet angrepet mot World Trade Center, skal ha fordelt pengene til kumpanene, melder CNN.

Vanlig transitt-rute

Det er vanlig at penger som sendes til og fra Afghanistan, er innom Pakistan, hvor terrorlederen Osama bin Laden antas å oppholde seg. Amerikanske myndigheter har imidlertid ikke klart å spore om pengene kom fra bin Ladens organisasjon, melder CNN, som viser til anonyme kilder innenfor det amerikanske rettsvesenet.

Pengene skal ha blitt sendt til Atta via to banker i den amerikanske staten Florida. Atta skal så ha distribuert mindre beløp til andre menn som deltok i angrepet mot World Trade Center og Pentagon.

Atta oppholdt seg i Florida i store deler av perioden da pengeoverføringene fant sted. Han tok flygetrening på vestkysten av Florida sommeren 2000, og leide siden en rekke leiligheter i området.

— Sendte tilbake penger

Ifølge CNN skal Atta og to andre menn ha sendt tilbake mer enn 15.000 dollar like før terrorangrepene begynte. Pengene, muligens tiloversblevne midler fra terrorfondet, skal ha blitt overført til en mann i De arabiske emirater. Mottakeren skal ha fløyet fra Dubai til Karachi i Pakistan samme dag som angrepene fant sted.

Foto: AP