I et intervju med kommunistpartiets avis Granma bedyrer han at Fidel Castro (80) blir gradvis bedre etter forrige måneds mageoperasjon og at utviklingen er tilfredsstillende.

Raul Castro understreker også at myndighetene på Cuba har tatt alle forholdsregler for å unngå aggresjon:

– Vi har iverksatt alle tiltak for å hindre ethvert forsøk på aggresjon. Landet har i sterk grad bevist sin selvstendighet, sier Fidel Castros 75-årige bror.

I forbindelse med operasjonen overtok Raul Castro presidentfullmaktene 31. juli. Inntil fredag hadde han ikke uttalt seg offentlig, men nylig ble han avbildet da han sammen med Venezuelas president Hugo Chavez besøkte sin bror på sykehus.

Fidel Castros sykdom og Raul Castros lave profil har skapt spekulasjoner om Cuba står overfor et maktskifte.

REUTERS