JØRGEN ULLERUP

— Bare muslimske fanatikere vil bli styrket av europeiske regjeringers og EUs kapitulasjon og knefall fra en del av den europeiske presse. Det dreier seg om en feighet som styrker fanatismen. Hvis alle straks, høyt og tydelig hadde sagt stopp, ville det trolig ha stoppet. I stedet lot mange Danmark og Norge i stikken, beklager den franske filosofen.

Glucksmann (bildet) har gjennom karrieren bekjempet totalitære regimer og fanatisme fra Tsjetsjenia til Kina, og han var en av forsvarerne for Salman Rushdies rett til å kritisere islam. Saken om profettegningene minner ham om Rushdie, og med mangelen på full støtte svikter man de millioner av moderate muslimer i Europa, som prøver å frigjøre seg fra religionens jerngrep.

Ikke sharialoven

— Hvis jeg hadde vært europeisk leder, ville jeg straks ha ringt til alle andre europeiske ledere for helt klart å si at vi lever under ytringsfrihetens lover og ikke under sharialoven. En felles europeisk front skal si nei til denne type utillatelig utpressing. Like uakseptabelt som det er å ta gisler, er det å brenne ambassader.

Glucksmann langer samtidig kraftig ut mot de aviser som ikke entydig har stilt seg solidarisk med Jyllands-Posten. Selv om en rekke aviser i Europa har trykt tegningene som uttrykk for støtte, har enda flere unnlatt å sende et klart budskap.

— Det er en fornærmelse mot leserne når redaktører bruker sin såkalte respekt for religionene til ikke å vise solidaritet. Det er i virkeligheten uttrykk for feighet. Alle presseorganer i Europa skulle ha reagert i felles solidaritet. Det ville ha stoppet utpressingen.

Ytringsfriheten ukrenkelig

Ifølge den franske filosofen er ytringsfriheten ukrenkelig, og den begrenses kun av de bestemmelser som er fastsatt i loven. Ingen kan forhåndssensurere en avis, men misfornøyde har etterpå anledning til å gå til domstolene.

— Grensene fastsettes ikke av religiøse, økonomiske eller politiske ledere. Ingen religion har rett til å påtvinge andre sine forbud, sier Glucksmann og mener at man selvfølgelig har rett til å lage karikaturtegninger av profeten Muhammed.

— Voltaire er ikke sensurert i Frankrike selv om han fleipet med profeten. Det er også sagt at Muhammed ikke kommer i himmelen, det er heller ikke sensurert.

Glucksmann viser til tidligere eksempler på at det er mulig å stå opp mot islamske fanatikere. Da Storbritannia etter en lang og ikke alltid like pen debatt viste sin verdighet og besluttet å beskytte Rushdie fra ayatollah Khomeinis fatwa, stanset forfølgelsen av ham.

Da Frankrike besluttet å forby muslimske tørklær i skolene, utløste det først sinne. Men den franske regjeringen sto fast og i dag godtar selv muslimske ledere forbudet.

— Når man står fast på prinsippene i sitt demokrati, stopper protestene, sier Glucksmann.

- Manipulerer

For ham er det slett ikke tvil om at fanatiske og skruppelløse religiøse og politiske ledere manipulerer saken. Og han finner brutaliteten og vanviddet i måten å protestere på oppsiktsvekkende, for eksempel bildene av fanatiske muslimer som tørker føttene på danske og norske flagg.

— Det er helt tydelig at noen manipulerer saken med klare politiske mål. Verst er det i Syria, et diktatur, der styret og politiet kontrollerer alt. Hvis politiet ville hindret brenningen av ambassadene, ville det skjedd. I stedet har styret og politiske organisasjoner manipulert bl.a. ved hjelp av løgn. Angrepet i Libanon ble styrt fra Syria, hvor man benytter seg av fanatismen hos et mindretall av muslimer.

For den franske filosofen er retten til å lage karikaturer ikke en provokasjon. Derimot er det en provokasjon ikke å anerkjenne lovene i det samfunn man lever i, mener han.

Dessuten roser han den mest omstridte av tegningene, den med Muhammed med en bombe i turbanen, som den beste. Den er ikke et speilbilde på profeten, men på den måten væpnede islamske grupper misbruker ham på. Men ifølge Glucksmann vil fanatikerne ikke akseptere å se seg selv i speilet.

Verre enn tegningene

— Den verste fornærmelsen av profeten Muhammed stammer ikke fra tegningene, men fra de islamske terroristene som med henvisning til Koranen skjærer hodet av utenlandske gisler i bl.a. Irak, sier André Glucksmann.