— Det har hittil vært farligst i sør, men det er etter hvert blitt en økende sikkerhetsrisiko i den nordlige delen av Afghanistan. Men selv har jeg aldri bagatellisert risikoen i nord, for krigsbildet kan raskt endre seg. Vi vet heller ikke hvem som står bak denne aksjonen, sier Strøm-Erichsen i en kommentar til BT.

Farlig oppdrag

Forsvarsministeren, som i går formiddag gjorde seg klar til å overvære åpningen av Festspillene, fikk det særdeles travelt med å bli oppdatert om dramatikken i Afghanistan.

— Det er selvsagt meget alvorlig når slikt skjer, og denne hendelsen minner oss om at det er et farlig oppdrag norske styrker deltar i. Det er risikabelt, men vi har dyktige offiserer som er godt forberedt. Det går uansett ikke an å gardere seg helt mot slike episoder som den vi nå har opplevd, sier hun.

- Går sterkt inn på meg

Anne-Grete Strøm-Erichsen nevner videre at hun har soldatene og de pårørendes situasjon i tankene hele tiden.

— Episoder som dette går sterkt inn på meg, og nettopp derfor gjør vi fra Forsvarets side det vi kan for at sikkerheten skal bli best mulig.

— Er du blitt mer i tvil, etter dette, om det norske engasjementet i Afghanistan?

— Nei, det er jeg ikke. Men det er en sterk påminnelse om risikoen vi tar. Jeg føler et stort ansvar som forsvarsminister. Men vi må hele tiden ha i tankene at vi sendte våre styrker til landet for å hjelpe afghanerne, slik at de kan få en tryggere hverdag, sier statsråden.