– Vi er fast bestemt på å hindre dem fra å nå sine strategiske mål, sier Rice som tirsdag er på plass under NATOs ekstraordinære utenriksministermøte i Brussel.

Den amerikanske utenriksministeren mener russernes militære intervensjon i Georgia er nok et eksempel på Moskvas økende militære selvsikkerhet.

– Jeg tror alle vil være enige i at det ikke er første gang vi opplever dette problemet, sier Rice.

Ikke tillitvekkende Hun viser blant annet til at langtrekkende russiske bombefly av typen Tu95 Bear H nå regelmessig er å se utenfor norskekysten og tidligere i år også satte kursen mot Alaska.

– Å sende Bear-fly nær Norge eller Alaska, og å minne folk om at du kan bruke militærmakt mot et lite naboland, er ikke særlig tillitvekkende, sier Rice.

Felles front Hun lover felles NATO-front mot Russlands president Sergej Medvedev dersom han ikke holder løftet om å trekke russiske styrker ut av Georgia, i tråd med våpenhvileavtalen som ble forhandlet fram med hjelp fra den franske presidenten Nicolas Sarkozy.

– Frankrike kommer utvilsomt til å kreve en forklaring på hvorfor den russiske presidenten enten ikke kan eller ikke vil holde ord, sier Rice.

– Ingen tilbaketrekning USA hevdet mandag at det ikke er var noen tegn til russisk tilbaketrekning fra Georgia, mens russiske talsmenn fastholdt at tilbaketrekningen hadde begynt.

Amerikanerne håper å få de øvrige NATO-landene med på å skjerpe tonen overfor russerne, noe flere av dem skal være skeptiske til.

– Inntil Russland har trukket sine styrker ut av Georgia, og respektert det 21. århundrets internasjonale normer, kan vi ikke bare late som om ingenting har skjedd, sier en ledende amerikansk tjenestemann som vil være anonym.

Ifølge NATO-diplomater har USA støtte fra Storbritannia og landene i Øst-Europa, mens land som Tyskland og Frankrike, som har et tett energisamarbeid med Moskva, er mer skeptiske til å skjerpe tonen overfor russerne.

Hva synes du om russernes opptreden den siste tiden? Diskuter saken her.

REUTERS