• Jeg betrakter denne såkalte domstolen som ulovlig, sa Jugoslavias eks-diktator Slobodan Milosevic til FNs krigsforbryterdomstol tirsdag.

Det historiske rettsmøtet varte bare 11 minutter. Men Milosevics forsøk på å framstille rettssaken som et politisk oppgjør vil ikke få konsekvenser for rettens arbeid, sier domstolens talsmann til NTB.Milosevic, i blå dress, hvit skjorte og et stripete slips, kom til domstolens lokaler to timer før retten ble satt kl 10 tirsdag formiddag. Han ble kjørt fra fengselet i en bilkolonne med politieskorte. Møtte alene Han valgte å møtte på tiltalebenken uten sine forsvarere. Han ville ikke svare på spørsmålet om han trengte tid til å svare skyldig eller ikke skyldig på tiltalepunktene.Han ville heller ikke svare på om han ønsket tiltalen opplest.ý Det er ditt problem, svarte han rettens formann, dommer Richard May.May besluttet etter kort rådslagning å tolke Milosevics reaksjon som at han ikke ønsket å få opplest tiltalen. Milosevic har fått tiltalen skriftlig straks etter at han ankom fengselet i Haag, og han har også fått den lest opp i Beograd og i Haag. Tolket som nei Dommeren tolket også Milosevics manglende svar på spørsmålet om skyld dit hen at Milosevic svarte nei på alle tiltalepunkter, en prosedyre noe som er nedfelt i § 62 i krigsforbryterdomstolens statutter. Men dommer May så åpenbart ingen grunn til å la det gå 30 dager før dette ble registrert som Milosevics svar, og fastsatte neste rettsmøte til mandag 27. august. Rolig Milosevic virket rolig, men ikke uanfektet av situasjonen. Da dommer May hevet det meget korte rettsmøtet etter bare 11 minutter, dreide Milosevic litt på hodet, muligens for å se etter kona Mirja Markovic og andre familiemedlemmer. Han tillot seg også et svakt smil og kastet et kort blikk på klokken idet han ble ført bort fra tiltalebenken. — Falsk domstol På spørsmål om han ville ombestemme seg og likevel tilkalle forsvarerne, som er i Haag, og om han ønsket tid til å tenke på det, svarte Milosevic med en politisk anklage: - Jeg betrakter denne domstolen som en falsk domstol, og tiltalen som en falsk tiltale. Den er ulovlig fordi den ikke er oppnevnt av FNs generalforsamling, så jeg har ikke behov for å utnevne en forsvarer, sa Milosevic. Ingen konsekvenser Milosevics taushet får ingen konsekvenser for sakens videre gang, sier domstolens talsmann Christian Chartier til NTB. - Milosevics manglende svar har ingen konsekvenser i det hele tatt. Vi vil forholde oss til dette når tiden kommer, svarer han på spørsmålet om det kan påvirke rettssaken hvis Milosevic også i fortsettelsen nekter å svare på spørsmål.Milosevic har full rett til å velge å forsvare seg selv, men det er første gang en tiltalt ved domstolen har valgt denne muligheten.Milosevic kan derimot ikke nekte å møte i rettssalen. Dommeren kan bringe tiltalte til rettslokalene med makt, om nødvendig.Chartier mener likevel at man ikke skal legge for mye i Milosevics opptreden i det første møtet. - Glem ikke at dette var det aller første møtet i en rettssak som blir meget lang, sier han. FN-organ Domstolen er oppnevnt etter vedtak i FNs sikkerhetsråd i 1993, og Jugoslavia har hele tiden vært medlem av FN.Når Milosevic sier FN-domstolen er ulovlig fordi den ikke er oppnevnt av FNs generalforsamling, velger han å se bort fra FN-autoriteten som han i andre tilfeller har forsøkt å trekke veksler på. Under NATO-bombingen av jugoslaviske mål i 1999 hevdet han at angrepet var ulovlig fordi det ikke hadde basis i noe FN-vedtak.Han satser også på folks uvitenhet, for FNs sikkerhetsråd har full myndighet i saker som dette.