Men uttalelsen som ble kunngjort under EU-toppmøtet i Aten, understreket også at de USA-ledede styrkene i Irak har ansvaret for å gjenopprette stabilitet i landet.

Ordlyden i uttalelsen var nøye overveid for å bygge bru over splittelsen mellom de 15 EU-landene i Irak-spørsmålet.

— FN må spille en sentral rolle i prosessen frem mot et irakisk selvstyre, og dra nytte av sin unike kapasitet og erfaring i nasjonsbygging etter konflikter, het det i uttalelsen. Det var på forhånd ikke planlagt en slik uttalelse, fordi de fire EU-landene som sitter i Sikkerhetsrådet - Spania, Storbritannia, Frankrike og Tyskland - har vært dypt uenige om håndteringen av Irak-krisen.

(NTB)