— Ved tildelingen av denne 100-årsprisen, er det naturlig å tenke stort. Det har Nobelkomiteen gjort og fredsprisen til FN og generalsekretær Kofi Annan er en riktig tildeling, framholder NUPI-direktøren.

— FN kan uttale seg med autoritet, noe som gjenspeilet seg i den siste resolusjonen mot terrorisme. Resolusjonen viser til kapittel 7 i FN-pakten, og alle land er forpliktet til å rette seg etter denne resolusjonen, sier Lodgaard.

Han mener Annan spiller en viktig rolle i utvikling av internasjonale regler, som også ivaretar de små lands interesser.

— Annan taler de små og ressurssvakes sak, men han gjør det med humanitetens røst, på sin lune og varme måte, understreker Lodgaard.

Annan har tatt til orde for internasjonale normer som skal være overordnet regjeringene.

— Hadde slike tanker kommet fra hans forgjenger Boutros Boutros-Ghali ville mange politikere sett på det som en krigserklæring, men slik oppfattes det ikke når det kommer fra Annan, sier Lodgaard. (NTB)