Heffermehl er observatør til FNs hovedforsamling i New York denne høsten, men fikk med seg nyheten om tildelingen fra sitt hotellrom i verdensbyen.

— FN må få muligheten til å realisere sine mål, men vi må ikke glemme at organisasjonen aldri blir mer enn det medlemslandene ønsker den skal bli, understreker Heffermehl.

Han mener det er grunnleggende viktig at alle verdens nasjoner har et felles forum for samtaler og diskusjoner. Selv stormakten USA må ta hensyn til andre land, selv om landet spiller en avgjørende rolle i verdensorganisasjonen, mener han.