Fem milliarder Euro (mer enn 40 milliarder kroner) i året – minst – vil Libyas leder Muammar Gaddafi ha for å «stanse» den ulovlige afrikanske immigrasjonen i Europa. For å unngå «et svart Europa», som han sier ...

Til Italia

Det var under sitt besøk hos Silvio Berlusconi i Italia at oberst Gaddafi snakket om scenariet at Europa «kan bli til Afrika» fordi det er «millioner av afrikanere som ønsker å komme inn.» Gaddafi holdt sin tale i Roma og sto side ved side med Berlusconi på podiet.

Oberst Gaddafi har knyttet sterkere bånd til Italia etter at en vennskapsavtale ble undertegnet for to år siden. Den skulle lege sårene mellom de gamle fiendene, Italia var i sin tid koloniherre i Italia.

Sendt i retur

Tidligere har libyerne kritisert nettopp Italia for å returnere immigranter som kommer over Middelhavet til Libya uten å sjekke deres bakgrunn. I den siste tiden er det langt færre som har kommet til Italia fra Libya.

Vi vet ikke ... hva vil bli reaksjonen fra det hvite og kristne Europa på masseinnvandringen av sultne og uønskede afrikanere.

Oberst Muammar Gaddafi

— I morgen kan Europa ikke lenger være europeisk, det kan til og med være et svart kontinent – fordi det er millioner som forsøker å komme seg over, sa Gaddafi ifølge nyhetsbyrået AFP.

— Vi vet ikke hva som vil skje da, sa Gaddafi, hva vil bli reaksjonen fra det hvite og kristne Europa på masseinnvandringen av sultne og uønskede afrikanere.

Ødelagt kontinent?

  • Vi vet ikke om Europa vil fortsette å være et avansert og samlet kontinent eller om det vil bli ødelagt slik det skjedde da barbarerne invaderte Sør-Europa, sa Gaddafi.

Ifølge BBC viser tall fra EU-kommisjonen at tallet på ulovlige innvandrere til Italia sank i 2009 til 7300 fra 32.052 året før.

STR

PÅ TALERSTOLEN: Muammar Gaddafi fremfører sitt "skremselsbudskap" med Silvio Berlusconi som tilhører.

PÅ BESØK: Muammar Gaddafi har besøkt Silcia Berlusconis Italia.
STRINGER/ITALY