Med et uventet skarpt angrep har George W. Bush åpnet en ny front i striden over Atlanterhavet, som inntil nå har vært dominert av uenighet om den militære aksjonen i Irak.

Ved å gi europeerne en del av ansvaret for sult og fattigdom i Afrika og i andre utviklingsland har den amerikanske presidenten samtidig gjort det klart at det ikke blir snakk om noen forsoning under G8-toppmøtet i franske Evian om vel en uke.

Unnlot å nevne Irak

Flere diplomatiske observatører i den amerikanske hovedstaden ser det skarpe utfallet som et forsøk på å komme mulig kritikk i forkjøpet. Det skjer etter det velkjente prinsippet om at angrep er det beste forsvar.

George W. Bush må regne med at toppmøtedeltakerne ved Genfers bredd stiller nærgående spørsmål om manglende resultater av den månedslange jakten på kjemiske og biologiske våpen i Irak.

Disse våpnene var den viktigste grunnen for kravet om at Saddam Hussein straks måtte fjernes med makt.

— Nå har president Bush gjort det klart at han vil anlegge en kontant linje under møtene i Frankrike. «Hvis dere kritiserer meg, svarer jeg igjen på samme måte», sier flere observatører.

Under en tale i New Haven unnlot George W. Bush å nevne uenigheten omkring Irak og fremhevet i stedet at andre konflikter skaper problemer for forholdet over Atlanterhavet. Det gjelder ikke minst for EUs avvisning av genmodifisert mat.

Presidenten hevdet at det europeiske de facto forbud skremmer utviklingsland fra å bruke den moderne teknologien, noe som undergraver bestrebelsene på å utrydde sult i Afrika.

«Uvitenskapelig frykt»

Med henvisninger til at USA er landet som befridde konsentrasjonsleirene, betalte for Marshall-planen og fløy forsyninger til det isolerte Berlin, forsøkte presidenten åpenlyst å gi sin utenrikspolitikk mykere konturer.

Det samme gjaldt påstandene om at bruk av genmodifiserte kornarter vil føre til økt produksjon og dermed mindre sult.

— På tross av det, legger våre partnere i Europa hindringer i veien for disse bestrebelsene med sin ubegrunnet og uvitenskapelig frykt, lød angrepet, som ble etterfulgte beskyldninger om at EUs støtte til landbrukseksporten er like skadelig.

Det hvite hus har tidligere gjort det klart at det ikke blir snakk om noen forsoning med forbundskansler Gerhard Schröder og president Jacques Chirac etter at de i mars blokkerte for FNs støtte til invasjonen av Irak.

Kansleren skal være glad hvis han får et håndtrykk, og den obligatoriske høflighetsvisitten hos den franske statssjefen vil bli avviklet på rekordtid, lyder spådommene i Washington.