• De radikale er et parti som legger vekt på rasjonalitet, liberalisme og samfunnsansvar, og støttes i første rekke av den intellektuelle og urbane middelklassen, forteller Jan Erik Grindheim, professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Agder.

Han har lenge interessert seg for partiet og synes partiet er spesielt interessant fordi det ikke har et nasjonalstatlig utgangspunkt.

— Det er et verdensomspennende parti som fokuserer på en blanding av klassiske liberale og venstreradikale verdier. Hovedargumentet er at nasjonalstaten er den største hindringen for en reell demokratisering til fordel for enkeltmennesker og funksjonelt definerte grupper av mennesker, sier Grindheim.

Det transnasjonale radikale partiet er stiftet i 1955 og dermed det eldste blant partiene som i dag opererer i Italia. Flere andre partier er omdannet som følge av skandaler og ideologisk nyorientering.

De radikale fikk 8,5 prosent av stemmene ved valget til Europaparlamentet i 1999. Da stilte de under navnet Lista Bonino, oppkalt etter sin mest berømte politiker, tidligere EU-kommissær Emma Bonino.

De kan ryke ut ved valgene i juni 2004. Hovedårsaken, ifølge dem selv, er at politisk reklame er blitt forbudt siden forrige valg, og at mediene er styrt av Silvio Berlusconi på en kant og den tradisjonelle venstresiden på en annen.