• Bak rapporten An assessment of the needs of the justice system in the Democratic Republic of Congo står The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) og The International Legal Assistance Consortium (ILAC).
  • Begge er verdensomspennende institusjoner, der nasjonale advokatforeninger er sentrale, men der også dommere, statsadvokater og privatpersoner er medlemmer. Den norske menneskerettsdommeren Finn Lynghjem var med på å etablere ILAC.