• Selv planleggerne i Pentagon innser at Irak-krigen var et stort feilgrep, sier direktør for fredsforskningsinstituttet, Stein Tønnesson.

— Det var galt å invadere Irak, og det ble ikke planlagt hva som skulle skje etterpå. Det ble gjort enorme feil i begynnelsen. Det er en alminnelig erkjennelse, selv blant dem som tok beslutningen, sier Tønnesson.

90.000 sivile drept

Denne uken er det fem år siden USA invaderte Irak. Siden da er det dokumentert opptil 90.000 sivile drepte, ifølge Iraq Body Count.

— Det har kommet frem fra flere hold at Bush tok beslutningen om krig tidlig, og at FN-sporet ikke var reelt. Det ante oss allerede den gangen, og det har blitt bekreftet senere, sier Tønnesson.

Tror på stabilisering

Han er imidlertid optimistisk med tanke på utviklingen den siste tiden.

— Etter at David Petraeus overtok som øverstkommanderende i Irak i fjor, skjedde noe krigsmotstanderne ikke hadde sett for seg: Vi fikk en reduksjon i voldsnivået. Muligheten for stabilisering, som nesten ble avskrevet ved inngangen til fjoråret, gjør seg nå gjeldende, sier Tønnesson.

Ifølge Iraq Body Count har tallet på sivile drepte falt hver måned fra september 2007 til januar 2008. Men i forrige måned økte dødstallet igjen.

Iraq Body Count deltar i nettmøte på bt.no. Still spørsmål her

— Det er godt mulig at den positive utviklingen er forbigående, men det er slett ikke sikkert. Det er større muligheter for stabilisering i Irak enn i Afghanistan. Irak er en oljeøkonomi og trenger en sentralmakt som kan sikre infrastruktur for oljeutvinning. Afghanistan er en narkotikaøkonomi, og vil ikke ha samme interesse av stabilisering, påpeker Tønnesson.

- Store lidelser

Generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp mener Irak-krigen er «en fortvilende historisk lærdom».

— Den er blitt en voldsom krig, hvor utgangspunktet var fullstendig feil. Vi har fått store humanitære lidelser basert på en gal analyse og faktafeil, sier Eide.

Han mener det er åpenbart at innenrikspolitiske motiver i USA overskygget det reelle trusselbildet.

— For det første hadde ikke Irak masseødelegelsesvåpen. Colin Powells foredrag i sikkerhetsrådet var bløff fra ende til annen. For det andre ble det klart at Saddam Hussein ikke kunne lastes for 11. september-angrepene. Den tredje begrunnelsen var at USA skulle redde irakerne fra en despot. Men da kan man spørre om hvorfor ikke USA like gjerne invaderte andre land, som Nord-Korea, sier Eide.

Norsk Folkehjelp driver minerydding i Nord-Irak, og der har arbeidsforholdene blitt lettere etter invasjonen.

— Kurdistan har fått en friere stilling, og det har vært en fordel for oss. I resten av Irak er det humanitære arbeidet veldig vanskelig på grunn av det militære nærværet. Men det er vanskelig å si om det blir lettere å drive hjelpearbeid hvis soldatene trekker seg ut, sier Eide.

Bendiksby, Terje