• Hadde det vært penger å tjene på forskning om el-allergi, ville saken stilt seg annerledes. Det er sterke økonomiske krefter ute og går på dette feltet.

Det mener Sissel Halmøy, lederen av FELO (Foreningen for el-overfølsomme).

— Legemiddelindustrien er ikke spesielt interessert i å komme til bunns i denne saken, for el-allergi er ikke noe som kan kureres med en pille. Verken elektrisitetsverkene, mobiltelefonfabrikantene eller produsenter av annet teknologisk utstyr har vist særlig interesse for å finne ut av dette her. Det er ikke særlig oppsiktsvekkende, sier Halmøy.

En stor spørreundersøkelse blant 4000 svenske forskere avslørte at annenhver forsker ikke følte seg fri til å velge forskertema, og hver sjette forsker antydet at de følte seg «prostituerte» - det vil si var tvunget av økonomiske grunner til ikke bare å forske på det som oppdragsgiveren var villig til å betale for, men også til å levere de resultatene som oppdragsgiverne ville ha.

— De eneste som måtte ha interesse av å få igangsatt grundig forskning på dette, må være helsemyndighetene når de eventuelt får øynene opp for den helsemessige gevinsten på dette området, mener Sissel Halmøy.