• Vaskebjørn er ikke et uskyldig kosedyr. Arten kan utvikle seg til et pestliknende problemdyr hvis den får fotfeste i Norge. Alt som er mulig må gjøres for å stoppe innvandring av vaskebjørn.

Det sier seniorkonsulent Johan Danielsen i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Bergens Tidende. Også de øverste viltmyndighetene ser svært alvorlig på at det er oppdaget vaskebjørn i norsk natur.

— Ulovlig innførsel av vaskebjørn er miljøkriminalitet av aller verste slag fordi dette er en art som er særdeles uvelkommen i norsk fauna, sier Danielsen.

— Men dette dyret ser da koselig ut med sin karakteristiske hale som vi forbinder med skinnluen til Davy Krokket?

- Ikke kosedyr

— Vaskebjørnen er ikke noe kosedyr. Tvert om er den en pest og en plage der den har etablert seg. Dyrets hjemland er USA, og den er importert til Tyskland der de sliter mye med plagene denne skapningen steller i stand, sier han.

— Å importere fremmede dyrearter er på verdensbasis en av de største truslene mot biologisk mangfold. Vaskebjørnen er et altetende dyr og har vist seg å bli noe av det mest skadelige på andre arter. Særlig skadelidende blir fugler som hekker på bakken, små pattedyr, kreps og sjøørret. Fordi den er en dyktig klatrer, vil den også bli en trussel mot fugl som hekker i trær, sier han.

Rabies-bærer

— Kanskje det verste mer vaskebjørnen er at den er bærer av rabiessmitte. I sitt hjemland USA er den bærer av en svært aggressiv rabiesvariant. En erfaring som er gjort med introduserte arter - arter som er innført til et land hvor den ikke har eksistert før - er at de kan være bærere av sykdommer som ikke finnes der den kommer. Dette kan gå alvorlig ut over andre arter i faunaen, sier Danielsen.

— Vil arten kunne formere seg selv om det bare er ett enkelt par som er kommet til Norge?

- Kan bli pestart i Norge

— Ja. Ofte ser vi at utsetting av dyr fra fangenskap ikke klarer seg ute i naturen. Men vi har også tilfeller der ett enkelt par av en innført dyreart i enkelte land har gitt en stor bestand. Innavl behøver med andre ord ikke være med på å hemme stor vekst i en bestand. Mange introduserte arter finner nisjer i faunen og kan bli svært tallrike. Vaskebjørnen kan godt utvikle seg til en pestart også i Norge slik den er i Tyskland. Klimaet på kysten av Sør-Norge vil passe ypperlig for vaskebjørnen. Her vil den kunne bli en plage for hageeiere og eierne av fórlagrene i oppdrettsnæringen, sier Johan Danielsen.