Islendingen vil sikre råderetten over sine fiskeressurser. De vil også ha en omlegging av EUs fiskeripolitikk. Dette er helt i tråd med hva norsk fiskere ønsker.

Arbeiderpartiet satset mye på å overbevise fiskerinæringen om at Norge burde gå inn i EU i 1994.

Men fiskerne vendte tommelen ned for medlemskap. I utgangspunktet var toneangivende eiere av den havgående fiskeflåten på Vestlandet for et medlemskap. Men de snudde da resultatet i EU-forhandlingene lå på bordet. Fiskerne mener Norge måtte gi fra seg altfor mye fisk til EU.

I tillegg til motstand mot å gi fra seg fiskeressurser mener fiskerne at EUs måte å forvalte fiskebestanden på fører til overfiske.

Men nå har fiskebåtrederne åpnet for EU-medlemskap på nytt. De frykter at EUs planlagte utvidelse østover vil gjøre det vanskeligere å få solgt norsk fisk i Europa.

På årsmøtet i Fiskebåtredernes Forbund tidligere i vinter sa styreleder Sigurd Teige at han var for et medlemskap, men med forbehold om en kraftig omlegging i EUs fiskeripolitikk.