De to første og viktigste revolusjonene i menneskelig kommunikasjon var talespråket og skriftspråket. Epost er den tredje revolusjonen, mener forfatteren bak The Cambridge Encyclopedia of Language og The Cambridge Encyclopedia of the English Language, professor David Crystal ifølge The Register.

Argumentet bak er at epost-kommunikasjon muliggjør såkalt "framing". Dette betyr at man redigerer mottatte meldinger setnings— eller avsnittsvis og besvarer disse fragmentene. Fleksibiliteten og hastigheten man behandler frasene på er det nye i epost, mener Crystal som nettopp har utgitt boken Netspeak.(Origo)