— Men vi har gått åpent ut med støtte til en forbrukerboikott av israelske varer. Vi tror det kan ha effekt som en klar beskjed fra det norske folk om hva de mener om Israels okkupasjon av de palestinske områdene, sier Kristin Halvorsen til Bergens Tidende.

Thorbjørn Jagland, som nå leder Stortingets utenrikskomité, mener at en ensidig norsk boikott neppe vil ha noen effekt.

— Slike tiltak må samordnes internasjonalt, sier Thorbjørn Jagland.

Klarere norsk holdning

— Hva mener dere om den norske regjeringens holdning til Israels fremrykking i de palestinske områdene?

— Regjeringens holdning til Midtøsten-konflikten var nølende til å begynne med. Etter hvert er den blitt klarere, og nå har regjeringen gitt klart uttrykk for at den israelske krigføringen mot palestinerne er uakseptabel, sier Jagland.

— Regjeringen gir nå tydeligere støtte til FN-resolusjonene som fordømmer Israels okkupasjon av palestinske områder. Det vi venter nå, er et klart press på Israel for å trekke seg ut, sette på strømmen, sikre vannforsyningen, la ambulanser få kjøre fritt og at Israel må gå med på en rettferdig fred for palestinerne, sier lederen for SV.

Selvmordene fortsetter

— Vil dette være nok til å stoppe selvmordsaksjonene mot sivile mål i Israel?

— Selv om Israel trekker seg tilbake, tror jeg ikke selvmordsaksjonene vil stanse umiddelbart. Så lenge palestinerne ikke har utsikt til frihet og selvstendighet, vil de fortsette. Men jeg minner om at på den tiden Oslo-prosessen pågikk med fredssamtaler mellom israelere og palestinere, var det svært lite vold i Midtøsten, sier Jagland.

— I alle fall er det slik nå at Israel produserer disse selvmordsaksjonene gjennom sin trakassering, gjennom de fornedrelser de påfører palestinerne med sin overlegne militærmakt, sier Kristin Halvorsen.

Sharon står i veien

Thorbjørn Jagland og Kristin Halvorsen er enige om at Israels statsminister, Ariel Sharon, står i veien for fred og forsoning i Midtøsten. Jagland understreker at Sharon aldri har gitt signal om at han ønsker en fredelig løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Tvert imot har Sharon alltid holdt fast på at Israel ikke vil gi opp Judea og Samaria.

— Men vi må stadig huske på at det er to sider i denne konflikten. Vi må ta klar avstand fra den israelske fremrykkingen i den palestinske områdene. Men samtidig må vi ta like klar avstand fra de palestinske selvmordsaksjonene, sier Jagland.