Avstemningen om resolusjonen vil finne sted lørdag. Det opplyser USAs FN-ambassadør John Bolton.

– Sikkerhetsrådets medlemmer er enige om at resolusjonsteksten nå er klar og kan stemmes over, sier Bolton og legger til at alle 15 medlemsland er enige om å gå til avstemning.

– Alle 15 medlemsland er bedt om å være på plass lørdag formiddag (amerikansk tid), sier Japans FN-ambassadør Kenzo Oshima, som har presidentvervet denne måneden.

Teksten var i realiteten ferdigforhandlet torsdag kveld, og Sikkerhetsrådet tar i bruk artikkel 41 i FN-pakten som åpner for ulike former for maktbruk. Rådets medlemmer vil i første rekke konsentrere seg om diplomatiske og økonomiske sanksjoner.

Nye forhandlinger

Men Nord-Korea er klar til nye forhandlinger om landets atomprogram «i nær fremtid», heter det i uttalelser fra Pyongyang etter samtaler mellom nordkoreanske myndigheter og en russisk viseutenriksminister.

– Nordkoreanerne ønsker å finne en løsning på alle problemer forbundet med et atomfritt Korea. Disse problemene må løses gjennom forhandlinger, uttaler viseutenriksminister Aleksandr Aleksejev til nyhetsbyrået Itar-Tass, etter samtaler i Pyongyang.

Nord-Koreas nære allierte Kina har langt på vei kommet USA i møte om resolusjonsteksten, etter at amerikanerne har bøyd av og tatt hensyn til Kinas innvendinger.

Det er særlig USAs krav om at all last inn og ut av Nord-Korea skal underkastes internasjonal kontroll, som har fått Kina til å holde igjen. Amerikanerne frykter at Pyongyang-regimet vil forsøke å eksportere kjernefysisk materiale til andre land.

Skipskontroller

Frankrikes FN-ambassadør Jean-Marc de la Sabliere sa fredag at han var overbevist om at medlemslandene vil komme til enighet. Skipsinspeksjoner var den siste store uoverensstemmelsen der kineserne hadde alvorlige innvendinger, sier de la Sabliere.

USA forsikrer sine kolleger i Sikkerhetsrådet at det ikke vil komme på tale med militære sanksjoner overfor Nord-Korea. Det er i første rekke Kina og Russland som har motsatt seg alle antydninger om militær maktbruk.

I resolusjonsteksten blir Nord-Korea også oppfordret til å legge bort alle programmer som dreier seg om raketter, atomvåpen og alle andre former for masseødeleggelsesvåpen. Nord-Korea må også åpne for internasjonale inspektører, heter det i resolusjonsteksten.

Dessuten blir Nord-Korea oppfordret til straks å vende tilbake til sekslandsforhandlingene om kjernefysisk nedrustning og en koreansk halvøy uten atomvåpen. De seks landene som deltar i disse forhandlingene, er USA, Kina, Japan, Russland og de to koreanske statene. Forhandlingene holdes i Beijing.