Natt etter natt har unge gutter med innvandrerbakgrunn aksjonert i flere danske byer. Natt til fredag ble det meldt om over 100 branner rundt omkring i landet. Og politiet er forberedt på mer bråk når mørket senker seg igjen.

– Opptøyene et uttrykk for avmakt og en dyp frustrasjon som ungdommene føler overfor makten og et samfunn som uttrykker arroganse overfor dem, sier professor og sosialpsykolog Per Schultz Jørgensen til NTB.

– Det er også et tegn på oppløsning, ettersom det dreier seg om store skolebarn utenfor foreldrenes kontroll.

Nå håper han at danske myndigheter vil innse at det trengs andre metoder enn mer politi og strengere straffer for å løse problemene.

Ubrukte penger

Etter forrige karikaturstrid for to år siden bevilget regjeringen et større beløp for å hindre radikalisering blant innvandrerungdom, men beløpet er ennå ikke brukt, ifølge Schultz Jørgensen.

– Dette er et forsømt område. Myndighetene har ikke gjort det arbeidet de skulle, sier professoren, som til daglig arbeider ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i København.

Han deltar selv i en kampanje kalt «Alle barn skal ha en sjanse», som Københavns borgermester Ritt Bjerregaard har tatt initiativ til.

Den er ment å bidra til å utjevne de stadig økende sosiale og økonomiske forskjellene mellom barn i København, forskjeller som ofte følger etniske skillelinjer.

Karikaturstrid

Schultz Jørgensen mener at gjentrykkingen av en omstridt Muhammed-karikatur denne uken er en viktig årsak til opptøyene de siste dagene, selv om både politi og myndigheter forsøker å dempe inntrykket av at de to sakene henger sammen.

– Jeg er enig i at opptøyene har mange årsaker, men karikaturstriden er en direkte foranledning. Ungdommene opplever trykkingen av Muhammed-karikaturen som en ny hån, sier Schultz Jørgensen.

Dansk politi har understreket at opptøyene startet et par dager før karikaturen ble trykket, men de utelukker ikke at tegningen bidrar til at opptøyene fortsetter.

SCANPIX DENMARK