Seniorrådgiver Karsten Friis ved NUPI leder arbeidet med den politiske utviklingen på Balkan, med vekt på Serbia, Montenegro og Kosovo.

— Hva betyr pågripelsen av Ratko Mladic?

— For Serbia betyr det at en stor skygge fra fortiden kan fjernes, at man i større grad kan fokusere på fremtiden og ikke fortiden. Konkret betyr detat Serbia trolig vil få kandidatstatus av EU senere i år, noe de har håpet på, men trolig ikke ville fått grunnetfor dårlig samarbeid med Haag domstolen. Det blir dermed en «boost» for regjeringen, sier statsviter og Balkan-ekspert Karsten Friis til bt.no.

- Form for oppreisning

— For regionen betyr det at et svært viktig kapittel fra krigene på 1990-tallet, og særlig folkmordet i Srebrenica,kan bli behandlet i en domstol og at ofrene dermed får en form for oppreising.

- Hvorfor har det tatt 14 år å finne mannen?

— Fordi han lenge var beskyttet av myndighetene, Milosevic de første fem årene, deretter Kostunicas konservative regjering. I de siste årene, med Tadic' demokratiske ogmer vestlig-orienterte regjering,har reform av etteretningstjenestene gått sakte fremover. Kort fortalt, først var det lite vilje, så har problemet mer vært evne.

- Neppe stort støtteapparat

— Det er verdt å nevne at mange serbere opplever domstolen som partisk. Frikjennelsene av for eksempel Ramush Haradinaj (Kosovo) og Nasar Oric (Muslimsk leder i Srebrenica) har bygget opp om denne oppfatning.

— Stemningen for å gjøre store innrømmelser overfor Haag er derfor begrenset også i de bredere lag av befolkningen. Saken nå er vel heller at tiden har løpt fra Maldic og nasjonalismen og at folk synes det er «unfair» at en man skal holde et helt land tilbake.

— Men han hadde neppe noen stor krets av støtteapparat, for da hadde vi fått en mer dramatisk arrestasjon med skyting, og media hadde fått vite om det tidligere.

- Hva tror du vil skje med Ratko Mladic nå?

— Han sendes til Haag relavit raskt i såfall, tenker jeg. Mange har lenge hevdet at han ikke vil tas levende, ettersom han «vet for mye» eller er for patriotisk. Så de passer nok på med tanke på selvmord. Men på den annen side, han har holdt seg i skjul lenge, og neppe levd i sus og dus, så livsgnisten er nok også sterk.

EKSPERT: Karsten Friis.
BT