• Fredsprisen er fantastisk å få, og en betydelig anerkjennelse av FN, sier generalsekretær Kofi Annan.

Nobelkomiteens leder, Gunnar Berge, offentliggjorde klokken 11.00 at årets fredspris går til FN og generalsekretær Kofi Annan.

Tro på fremtiden

— Det føles fantastisk og er en stor anerkjennelse av oss og organisasjonen, av arbeidet vi har gjort så langt, sier Annan.

— Dette er en tro på fremtiden, heller enn en anerkjennelse av fortiden, sier Fred Eckhard, talsmann for FNs generalsekretær til NTB.

I FN i 40 år

Kofi Annan (63) overtok som generalsekretær i FN 1. januar 1997, men han har arbeidet innenfor FN-systemet i 40 år.

Annan blir av mange observatører fremholdt som den beste generalsekretæren FN har hatt i sin 56 årige historie, muligens med unntak av svensken Dag Hammarskjöld, som omkom i en flyulykke i 1961.

Før Annan overtok som generalsekretær etter egypteren Boutros Boutros-Ghali hadde han ansvaret for organisasjonens fredsbevarende operasjoner, og han var spesialutsending til det tidligere Jugoslavia 1995-96.

Hans rolige vesen og lavmælte stemme får folk til å lytte, og Annan har aldri veket til side for å framheve den viktige rolle FN skal spille i arbeidet for fred og forsoning.

Årets nobelpris er på 10 millioner svenske kroner.