Willoch satt hjemme foran fjernsynsapparatet og hørte kveldsnyhetene da han onsdag kveld var vitne til ambassadørens kontante oppgjør med norsk politikk i Irak-konflikten.

Den tidligere Høyre-politikeren reagerte mildest talt med undring, og han forteller til Bergens Tidende hvilke tanker han gjorde seg:

— Jeg var ikke fri for å reflektere over at det var en lekmannsambassadør som uttalte seg mer følelsesbetont enn det en yrkesdiplomat ville gjøre, sier Willoch.

— Antyder du at han var helt på jordet?

— La meg si det slik at det var ikke en helt vellykket opptreden. Det er psykologisk forståelig, men saklig ubegrunnet å reagere slik fra amerikansk side.

Det er i hvert fall helt uberettiget å fremføre denne type kritikk mot den norske regjeringen. Det må være lov å være uenig med amerikanske myndigheter.

Ambassadøren forventer en automatisk tilslutning fra Norge som man ikke har lov til å ta for gitt. Det er ingen saklig grunn til å kreve lojalitet bare på grunnlag av tidligere begivenheter, sier Kåre Willoch.