— Alle med empati for barn og kvinner som blir mishandlet og drept; alle med tro på at det finnes en fremtid uten vold og krig, hyller dere i dag i respekt for den vilje til handling som dere representerer, sa Jagland ifølge Aftenposten da han innledet talen i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris.

— Vi kan ikke oppnå demokrati og varig fred med mindre kvinner får de samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet.

Årets fredspris fordeles på de tre kvinnene Leymah Gbowee (39) fra Liberia, Tawakkul Karman (31) fra Yemen, og Ellen Johnson Sirleaf (73) fra Liberia.

Årets utdeling har blitt kalt kvinnenes pris, og Jagland fremholdt viktigheten av å endre på rollene til menn og kvinner i både krig og fred.

— Selv om også kvinner gjennom århundrer har kjempet i kriger og i dag utfører endog terrorisme, er det menn som i all overveiende grad har stått for krigføringen. I moderne kriger er flertallet av ofrene ofte sivile, og svært mange av disse er kvinner og barn, sa Jagland.

— Voldtekt er blitt en del av krigens taktikk. Formålet er å bryte ned motstandernes moral, tvinge fram folkeforflytninger og straffe motstanderne også etter at krigen er over.