• Det var en flott opplevelse. Rett nok var det et ukomplisert møte, og jeg hadde god hjelp fra sekretariatet og den norske FN-delegasjonen, men jeg følte det gikk bra.

Utenriksminister Jan Petersen er ferdig med sin første offentlige arbeidsøkt i presidentstolen i FNs sikkerhetsråd.

Petersen skal lede møtene de to første arbeidsdagene og kommer tilbake i slutten av mars for å få med seg avslutningen på det norske presidentskapet.

I norske omgivelser

Utenriksministeren kom inn i rådssalen et par minutter over ti sammen med den norske FN-ambassadøren Ole Peter Kolby og underdirektør Bård Hopland, som leder gruppen i Utenriksdepartementet som koordinerer arbeidet i rådet.

På mange måter var han på hjemmebane i den vakre salen som er designet av Arnstein Arneberg og som preges av Per Kroghs storslagne veggmaleri som i en sum symboliserer alle FNs idealer: Frihet fra sult og nød, frihet fra slaveri og frihet fra krig.

Det skal ikke stikkes under en stol at det var et rutinemøte som ikke stilte utenriksministerens møteledelse på noen stor prøve.

Men han fikk til fulle oppleve FN-familiens ritualer med gode ønsker og gratulasjoner over at Norge nå har inntatt presidentplassen og løfter om fullt og godt samarbeid fra de øvrige fjorten medlemslandene.

Og Petersen repliserte med ærlig takk for de gode ord som var rettet til ham personlig.

Topptungt

Om det var et rutinemøte, var det også et topptungt møte som drøftet situasjonen i Bosnia-Hercegovina.

Til stede var FNs generalsekretær Kofi Annan, EUs utenrikskoordinator Javier Solana, det internasjonale samfunns høyrepresentant i Bosnia, Wolfgang Petritsch, som nå skal overlate jobben til Lord (Paddy) Ashdown, og Jacques Klein, FNs generalsekretærs spesielle representant og koordinator for FNs virksomhet i Bosnia-Hercegovina.

EU skal fra 1. januar 2003 overta ansvaret for den internasjonale politistyrken i Bosnia.

Både Petritsch og Klein understreket i sine redegjørelser til rådet at gjenoppbyggingen går etter planen. Klein pekte imidlertid på at den internasjonale fredsstyrken SFOR vil være viktig helt frem til det er oppnådd full politisk stabilisering og ytterligere fremgang i forsoningsprosessen.

— For å nå disse målene er det viktig at Radovan Karadzic og Ratko Mladic blir arrestert og stilt for Haag-domstolen, sa han.

Det var et syn som fikk støtte fra samtlige av Sikkerhetsrådets medlemmer.