Navn: Ståle Ulriksen Stilling : Forsker og assisterende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Aktuell: Krigen i Midtøsten

FN-styrken UNIFIL, som har overvåket grensen mellom Libanon og Israel og Libanon i 28 år, består i dag av 2000 soldater. Israel åpner for en NATO-ledet styrke i Sør-Libanon, NATO skal være skeptisk, og foretrekker å styrke den nåværende FN-styrken.

— Hvilken rolle vil en fredsbevarende FN-styrke i Sør-Libanon kunne spille i Midtøsten-konflikten?

— Nesten uansett størrelsen på en eventuell styrke, vil denne bli et gissel for Israel. Det er fordi FN-styrken uansett vil være militært svakere enn den sterkeste parten i konflikten, nemlig Israel. En stat som er så militært overlegen, og kjemper for sitt eksistensgrunnlag, vil uansett ikke nøle med å bruke makt.

- Hva må til for at en FN-styrke skal fungere? - Da må man ha en våpenhvile som begge parter respekterer. Dersom noen skulle klare å angripe Israel, vil ikke Israel nøle med å svare. Og hvis Israel skulle komme til å angripe Libanon, vil ikke en FN-styrke kunne gjøre noe fra eller til.

- Hva er historien bak FN-styrkene i Libanon? - UNIFIL-styrkene kom til Libanon i 1978, Norge var med fra begynnelsen og frem til 1998. Men FN-styrkene klarte ikke å hindre Israel i å invadere Libanon i 1982. Den gang var det mange norske soldater som ble drept av israelske soldater og deres medløpere.

- Hvordan forholdt grupperingene i Libanon seg til FN-styrkene? - Mange av disse gruppene har også vært i kamp mot FN-styrker.

- Har FN-styrker lykkes bedre andre steder i verden? - Ja, i en del operasjoner, for eksempel i Afrika, har FN hatt et langt større mandat til å bruke makt, men ikke i denne konflikten. Styrkeforholdet er så skjevt, Israel er så soleklart militært overlegen.

- Tror du en FN-styrke i Libanon vil kunne lykkes bedre i fremtiden? - Det er jeg veldig skeptisk til, med de partene man har i dag. Så lenge partene ikke er seriøst villige til å gå inn i en politisk dialog har jeg liten tro på dette.

- Hva kan du ellers si om FNs rolle i fredsprosessen i Midtøsten? - Det er bare FN som tåler denne slitasjen, med de stadige nederlagene. Den ene planen etter den andre har mislykkes. De fleste andre organisasjoner gir opp, FN kommer tilbake igjen.

- Hvorfor? - FN er der uansett. Organisasjonen har klart å reise seg etter kraftige tilbakeslag, og likevel komme tilbake og spille en viktig rolle.

MAREN NÆSS OLSEN