Amerikanske forskere sier at de har seismologiske beviser for at ubåten Kursk gikk ned etter to eksplosjoner, og ikke etter en kollisjon med et annet fartøy.

Offiserer i den russiske marinen har insistert på at Kursk sank etter en kollisjon med en fremmed ubåt, men amerikanske forskerne sier at en kollisjon eller mekanisk feil er meget usannsynlig.

— Undervannseksplosjoner produserer meget særegne seismiske data. Informasjonen fra Kursk-havariet har kjennetegn som er unike for slike eksplosjoner, sierDr Keith Koper og professor Terry Wallace ved Universitetet i Arizona, og Dr Steven Taylor og Dr Hans Gartse ved Los Alamos National Laboratory, til BBC News.

Kursk gikk ned med en besetning på 118 den 12. august i fjor.

(Origo)