Det går fram av en rapport utarbeidet for Europa-parlamentet.

— Det er ofte blitt sagt at Echelon er blitt brukt på denne måten, men det er ikke bevis for at så er tilfelle, heter det i den foreløpige rapporten. En endelig versjon av rapporten skal legges fram senere denne uken.

Echelon-systemet ble opprinnelig etablert under den kalde krigen. Det omfatter USA, Canada, Australia, New Zealand og Storbritannia. Systemet består av overvåkingssatellitter og lytteposter, og hensikten er å overvåke satellittkommunikasjoner.

Europa-parlamentet iverksatte en gransking av systemet i fjor, etter påstander om at amerikanske selskaper hadde skaffet seg konkurransefordeler takket være informasjon fra Echelon-systemet.

Det går også fram av rapporten at Echelon-apparatet ikke er så omfattende som først antatt

(NTB)