FRANK M. ROSSAVIK

EUs justisministre og innenriksministere møtes fredag til et krisemøte om terrorbekjempelse, opplyste en talsmann for det irske formannskapet tirsdag. Frykten er nå stor for at også andre europeiske byer kan bli rammet av terrorangrep.

Irlands statsminister Bertie Ahern foreslo i går å gjøre terrorbekjempelse til et eget arbeidsfelt for Europakommisjonen.

Det er ventet at bombene vil sette fart i en til nå heller treg EU-prosess med å samordne politikkområder, der landene tradisjonelt har holdt på sin kompetanse.

Utveksle etterretning

— Det som har skjedd, vil styrke kreftene som ønsker en mer integrert asyl- og innvandringspolitikk. Det vil også bli et tettere system for utveksling av etterretningsinformasjon og en felles europeisk arrestordre, sier Michael Emerson ved Centre for European Policy Studies (CEPS) i Brussel.

Han tror bombene i Madrid vil få europeere, både politikere og folk flest, til å dele USAs terrorfrykt mer enn før.

— Men om det som har skjedd vil bedre forholdet mellom USA og Europa er for tidlig å si. Hvis amerikanerne sier «nå forstår dere endelig hvilke farer som lurer», tror jeg nok europeerne vil samtykke. Hvis USA derimot sier «nå forstår dere at dere må støtte vår globale krig mot ondskapens akse», vil europeerne rygge tilbake, sier Michael Emerson.

Han mener Europa vil skjerpe sin sikkerhetstenkning, i første omgang med sikte på høstens OL i Aten, men ikke endre sin «grunnleggende metode».

— EUs linje er å trekke Midtøsten, Nord-Afrika og andre regioner inn i samarbeid, gi hjelp og handelsprivilegier. Denne forebyggende tilnærmingen vil neppe bli droppet, mener Emerson.

Diskusjon om utvidelsen

— Derimot vil vi få en hetere debatt om hvor selve EUs grenser skal gå. Mange vil mene at vi ikke skal utvide med flere medlemsland som kan åpne for nye trusler. Da tenker jeg spesielt på Tyrkia, legger den anerkjente britiske forskeren til.

— Hendelsene i Madrid vil styrke dem som sier at EU ikke kan ta sjansen på å utvide med et digert, fattig og potensielt ustabilt land, som også har grenser til Midtøsten. At de fleste tyrkere er muslimer vil sikkert også spille inn for noen. Men vi vil også være mange som mener at nettopp det som nå har skjedd, gjør det nødvendig å ta inn og stabilisere Tyrkia og bruke landet som plattform for et utvidet engasjement i Midtøsten, sier Michael Emerson til Bergens Tidende.