FRANK M. ROSSAVIK

München

Enda et storstilt prosjekt er lansert og hvem vet om det ikke kan bli virkelighet:

EU og NATO bør sammen utarbeide og gjennomføre en plan for å hjelpe Midtøsten til å håndtere sine sikkerhetsproblemer, ruste ned og få i gang en demokratisk utvikling. To elementer i planen skal være å opprette et frihandelsområde for Middelhavsregionen, samt å utarbeide en traktat mellom EU/NATO og land i Midtøsten, der sistnevnte lover å avstå fra krig og terrorisme i bytte for støtte til økonomiske og sosiale reformer.

Forslaget ble fremmet av Tysklands utenriksminister Joschka Fischer på den store sikkerhetspolitiske konferansen i München i går.

Da talen var over, sa konferansens ordstyrer Horst Teltschik begeistret at utenriksministeren hadde rakt hånden ut for et nærmere transatlantisk samarbeid. Henvendt til de mange fremtredende representantene fra USA i salen, sa Teltschik — i sin tid sikkerhetspolitisk rådgiver for Helmut Kohl - at hvis han var dem, «ville jeg ikke bare gripe hånden, men også holde den fast».

Joschka Fischer sa at «destruktiv jihadistisk terrorisme» var verdens fremste sikkerhetsproblem i dag, og at denne hadde sitt utspring i Midtøsten.

— Verken USA, Europa eller Midtøsten selv kan akseptere status quo i regionen lengre, sa Fischer.

Men Joschka Fischer understreket at initiativet måtte bygge på en «virkelig felles strategi, vel å merke, ingen verktøyskasse-tilnærming». Det siste var en tydelig henvisning til frykten mange har for at USA bare er interessert i Europa som medhjelper og avløser ved behov, ikke som likestilt partner.