De omstridte karikaturene, som har ført til voldsomme protester i en rekke muslimske land, ble først publisert i den danske avisen Jyllands-Posten i fjor høst.

Den danske statsministeren mener konflikten nå har utviklet seg til å bli en kamp mellom EU på den ene siden, og den muslimske verden på den andre. Rasmussens kommentarer kom samme dag som Danmark sendte sine diplomater tilbake til Indonesia.

– Denne saken er ikke bare en sak mellom Danmark og den muslimske verden. Den har i langt større grad utviklet seg til å bli en sak mellom EU og den muslimske verden, sa Rasmussen til journalister i København tirsdag.

– Det er grunnen til at EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana har bestemt seg for å reise til Midtøsten, noe jeg setter stor pris på. Neste skritt i denne krisen vil tatt i samarbeid med EU på det europeiske nivået, fastslo Rasmussen.

– Følger andre mål De tolv karikaturtegningene førte først og fremst til protester mot Danmark. Men etter at tegningene ble trykket i den norske avisen Magazinet, ble også norske kontorer og representasjoner i en rekke muslimske land utsatt for til dels voldsomme protestaksjoner.

– Det er opplagt for alle at denne krisen ikke lenger bare dreier seg om disse tolv tegningene i Jyllands-Posten. Det handler nå om at den muslimske verden forfølger helt andre mål, sa Rasmussen.

Både statsministeren og utenriksminister Per Stig Møller hevder at ekstremistiske grupperinger har fortsatt å nøre opp under striden for å mele sin egen kake.

Utstedte fatwa En islamsk domstol i India utstedte tirsdag en fatwa, eller en religiøs forordning, hvor karikaturtegnerne dømmes til døden. Tegnerne får nå nødvendig beskyttelse, ifølge Rasmussen.

Lederen av den muslimske organisasjonen OIC avviser fatwaen.

– Den er svært farlig. Personlige fatwaer som denne, skader vår sak, sa Ekmeleddin Ihsanoglu, som leder OIC på vegne av de 57 medlemslandene.

– Denne fatwaen er feilaktig. Ingen bør følge den fordi den strider mot det vesentligste innen islam og profetens lære. Ingen har autoritet til å drepe noen, sa Ihsanoglu.

Avviser gransking Samtidig avviser den konservative statsministeren et krav fra opposisjonen om en uavhengig gransking av regjeringens håndtering av striden rundt Muhammed-karikaturene.

En gjennomgang skal foregå i full offentlighet i Folketinget, fordi saken er av politisk og prinsipiell art, mener Rasmussen.

– Danske embetsmenn arbeider døgnet rundt for å finne en løsning. De skal ha arbeidsro og skal ikke brys med undersøkelser av hvem som visste hva, og når de visste det, sa Rasmussen tirsdag.

Han sa videre at dersom opposisjonen vil ha informasjon fra regjeringen, stiller den gjerne opp i Folketingssalen.