En slik lov vil få betydning for Danmark der regjeringen har besluttet å skjerpe grensekontrollen.

Det er spesielt Dansk Folkeparti (DF) som har kjempet for at det skal utplasseres tollere og kontrollører mellom Danmark og andre EU-land.

Like etter at saken ble kjent mandag kveld rykket det høyrepopulistiske partiet ut og krevde at regjeringen straks gir beskjed om at Danmarks ikke under noen omstendighet vil kunne akseptere EU-kommisjonens plan.

Saken blir kjent midt under den danske valgkampen, og spørsmålet kan komme til å føre til nye diskusjoner om Danmarks utlendingspolitikk.

Dansk strid

Forslaget kommer som en konsekvens av striden om den danske grensekontrollen, skriver den tyske avisen. På avisens hjemmeside heter det at EU-kommisjonen senere i september vil legge fram forslaget som går ut på at land ikke lenger skal kunne treffe beslutninger om grensekontrollen på egen hånd.

Kommisjonen ønsker å ha vetorett på området, heter det i artikkelen, som er basert på ikke-navngitte kilder.

Ifølge forslaget skal det etableres to ulike prosedyrer for å kunne gjeninnføre grensekontroll. Den første gjelder særlig når land for eksempel vil ha kontroll med fotballhooligans som man frykter vil lage bråk, samt ved spesielle politiske begivenheter. Da må forslaget om grensekontroll fremmes av kommisjonen, hvorpå det må godkjennes av et kvalifisert flertall av medlemslandene.

Ved epidemier

Den andre prosedyren skal gjelde ved særlig uforutsette hendelser, som ved naturkatastrofer og epidemier. I slike tilfeller skal medlemslandene fortsatt ha ansvar for grensekontrollen, men den skal bare kunne gjelde i fem dager. En forlengning innebærer av EU-kommisjonen må kobles inn, og da gjelder den første prosedyren.

Forslaget må godkjennes av alle EUs medlemsland og EU-parlamentet.

Både Frankrike og Tyskland har tidligere understreket at ansvaret for grensesikring i siste instans er et nasjonalt anliggende.