Begge landene vil imidlertid bli nøye overvåket i tiden før og etter at de trer inn i EU. Om nødvendig kan det innføres spesielle tiltak på områder hvor EU er spesielt bekymret, hevder EU-kildene.