Offisielt legger Europakommisjonen først i dag frem sin strategi for forhandlingene med landene som har søkt om medlemskap.

Men lekkasjene har flytt fritt i en uke allerede, og det synes klart at Kommisjonen vil tilby landene kun 25 prosent av landbrukssubsidiene de etter gjeldende regler har krav på. Først etter ti år skal landene få fulle rettigheter.

Mindre regionalstøtte

Kommisjonen legger også opp til at de nye landene skal få langt mindre regionalstøtte enn de fattigste av dagens medlemsland.

Her kan kommisjonen hevde å ha sitt i nærheten av det tørre, fordi den holder seg til dagens regel om at regionalstøtten ikke i noe land kan overstige fire prosent av bruttonasjonalproduktet. Men søkerlandene har lavere BNP enn dagens medlemsland, og overstiger dermed grensen raskere.

Hovedgrunnen til gjerrigheten, vil Kommisjonen si, er at EU er bundet av vedtatte økonomiske rammer. Selv med det lave startpunktet vil de ti nye medlemslandene koste EU 5,86 milliarder euro, 46 milliarder kroner, dersom de kommer inn i 2004. Beløpet vil mer enn fordobles mot 2006 og deretter stige videre.

— Ikke råd

EU har simpelthen ikke råd til å la de nye landene stikke sugerørene helt inn i de lukrative subsidiepottene sånn med en gang, mener Kommisjonen.

I Brussel har man lenge lurt på hvor reaksjonene fra øst ble av. De nye landene har sittet musestille, enda konturene av denne «pakken» har vært synlig lenge.

Men i går brøt Polens landbruksminister Jaroslav Kalinovski lydmuren i et intervju med avisen Rzeczpospolita.

— Får ikke Polen de samme betingelsene som dagens EU-land, vil selvsagt våre bønder stemme nei, sa Kalinovski.

Trø forsiktig

Forhandlingene kommer til å bli tøffe – og alle involverte må trø forsiktig. Lederne i søkerlandene må få mest mulig ut av forhandlingene med EU, men samtidig passe på ikke å ødelegge det generelt EU-vennlige klimaet i sine land. Inn i EU vil lederne nær sagt uansett, selv om det finnes en smertegrense et sted. På EU-siden er det minst like vanskelig. EU trenger suksessen en relativt knirkefri utvidelse vil gi, men må samtidig skjele til at ekstrakostnadene ikke blir så store at det provoserer frem sterke reaksjoner blant folk flest. Både i Frankrike og Tyskland er det snart valg.

Når Kommisjonens forslag endelig kommer på bordet i dag, sendes det videre til utenriksministermøtet i Spania 8. og 9. februar. Når utenriksministrene har sagt sitt, skal Kommisjonen tygge på sakene litt til før det endelige forhandlingsopplegget presenteres.