Boken er ført i pennen av John Lindskog, forfatter, journalist og ekspert på det danske kongehuset.

Lindskog skriver i boken at prins Henrik gjerne vil flytte tilbake til sitt hjemland Frankrike, og at dronningen ønsker å bli med på flyttelasset. Opplysningene bygger på kilder nær kongehuset, skriver B.T.

Historiker og kongehusekspert Jon Bloch Skipper sier imidlertid til samme avis at dronningen aldri kunne drømme om å abdisere.

– Jeg vet ikke hvor John Lindskog har det fra. Konklusjonen bygger på begrenset kjennskap til majestetens selvforståelse og hennes dype pliktfølelse overfor slekten, sier Skipper.