I eurosonen vil veksten krympe med et halvt prosentpoeng. Det er en drastisk nedgang fra prognosene for bare en måned siden, og den første økonomiske nedgangen siden andre verdenskrig.

— Veksten i eurosonen vil bli hardt rammet av strammere finansielle forhold og sviktende tillit, sier Pengefondet i en fersk rapport om verdens økonomiske framtidsutsikter.

USA, verdens største økonomi, må forberede seg på en negativ vekst på 0,7 prosent, ifølge IMF. Japan slipper litt bedre unna med en nedgang på 0,2 prosent.

Rapporten, som kom torsdag, er dårlig nytt også for Tyskland og Frankrike. Der spår IMF en negativ vekst på henholdsvis 0,8 og 0,5 prosent.

I verden sett under ett blir det en samlet vekst på fattige 2,2 prosent. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra forventningene i oktober. Vekst under 3 prosent blir regnet som en global resesjon.

Utviklingslandene ligger likevel fortsatt an til å få den beste økonomiske framgangen, med en samlet vekst på i overkant av 5 prosent.

Blant annet vil Kinas økonomi vokse med 8,5 prosent. Det er likevel langt mindre enn veksten på 11,9 prosent i 2007.

Hvordan påvirkes du av krisen i økonomien? Skriv gjerne noen ord i feltet under!

(NTB)

SLITER: Amerikansk økonomi kommer til å krympe neste år, mener IMF.