Tv-bildene av amerikanske soldater som mishandlet irakiske fanger i det beryktede Abu Ghraib-fengselet har sjokkert verden. Statsminister Kjell Magne Bondevik sa i Stortinget i går at regjeringen tar skarp avstand fra overgrepene.

Men Amnesty International Norge sier organisasjonen for lengst har informert regjeringen om amerikanske brudd på Genèvekonvensjonen, uten at det har ført til noen norsk fordømmelse.

«Ikke bevist»

— USA har konsekvent tillatt seg å undergrave det internasjonale forbudet mot tortur av krigsfanger etter 11. september 2001. Det har skjedd i Irak, Afghanistan og på Guantanamo-basen på Cuba, sier Egenæs til BT.

Han sier Amnesty i fjor ba utenriksminister Jan Petersen ta overgrepene opp med sin amerikanske kollega Colin Powell. - Vi har også tatt fangebehandlingen i Afghanistan opp med forsvarsminister Kristin Krohn Devold, men fikk til svar at det ikke fantes noen håndfaste bevis på mishandling, sier Egenæs.

Amnesty rapporterte både i fjor og på ettårsdagen for Irak-okkupasjonen 9. april i år om grove overgrep mot krigsfanger.

— Dokumentasjonen var ikke like eksplisitt som på tv-bildene, men bygger på en lang rekke uavhengige rapporter fra fanger og pårørende som fortalte om spark, slag og annen tortur i avhørssituasjoner, sier Egenæs.

Norges ansvar

Han mener det påhviler Norge, som nær alliert av USA og Storbritannia, et stort ansvar.

— Selv om de norske styrkene i Irak offisielt ikke er i krig, kan de komme i en situasjon der de må ta fanger. Siden de står under britisk kommando skal fanger overleveres britene. Men hvis det er tvil om de behandles etter Genèvekonvensjonen, skal de ikke overleveres, sier Egenæs. Han viser til at det også i Storbritannia er kommet indikasjoner på at enkelte av landets soldater er medskyldig i mishandling.

— Mener Amnesty at Norge snarest bør trekke seg ut av Irak?

— Regjeringen får trekke sine egne konklusjoner, men det må være et tankekors at vi deltar i en koalisjon der våre allierte er ansvarlige for overgrep og tortur, sier han.

Statsminister Kjell Magne Bondevik avviste i Stortingets spørretime i går at Norge støtter okkupasjonen, selv om vi bidrar med soldater. Han gjentok også at det norske ingeniørkompaniet skal ut av Irak til sommeren.

Bush' troverdighet

I likhet med Bondevik, fordømte president George W. Bush i går fangemishandlingen. Det gjorde presidenten på den arabiske tv-stasjonen al-Arabyia og den arabiskspråklige amerikanske stasjonen al-Hurrah..

John Peder Egenæs synes det er påfallende at det skjer etter de avslørende tv-bildene. - Hadde beklagelsen kommet i januar, da amerikanske myndigheter mottok rapporter om mishandlingen, kunne det kanskje vært troverdig, men ikke nå, mener informasjonssjefen i Amnesty Norge.

Egenæs frykter også at soldatene som nå blir tiltalt for overgrep, ikke blir det på grunn av mishandlingen men fordi bildene nådde verdenssamfunnet.

General Richard Myers har avvist at USA driver systematisk mishandling av krigsfanger i irakiske fengsler. Magasinet The New Yorker refererte imidlertid sist søndag til en intern rapport i det amerikanske forsvaret der det fortelles om mishandling og i noen tilfeller drap i Abu Ghraib-fengselet utenfor Bagdad.

I kjølvannet av avsløringen melder Washington Post at det nå skal bli slutt på at irakiske fanger får hetter over hodet når de avhøres.