Dr. Leonid Petrov er ekspert på Nord-Korea ved University of Sydney. Han advarer nå mot å sette hardt mot hardt i forholdet til atommakten Nord-Korea. Landet ønsker betaling for å stanse utviklingen av kjernefysiske våpen, mener han.

Hva forsøker Nord-Korea å oppnå med sin prøvesprengning?

Det er flere elementer her. Et viktig aspekt er innenrikspolitisk; å befeste Kim Jong-uns posisjon som øverste leder. Det er ment å gi folket et inntrykk av styrke og en følelse av trygghet. Utad er det en klar melding om at tiden er inne for forhandlinger, og at Nord-Korea vil diskutere prisen for å fryse sitt atomprogram.

Så det kan sees som en måte å åpne en dialog på?

Ja. Det er en invitasjon til en samtale. Nord-Korea er interessert i å diskutere med USA og Kina, men ikke med Japan, Russland og Sør-Korea. Seksnasjonssamtalene fungerte ikke, men trilaterale forhandlinger kan kanskje nå frem til en løsning.

Tror du Nord-Korea vil gå med på en avtale der inspektører kan kontrollere utviklingen? Det er faktisk ikke umulig. Nord-Korea er interessert i å vise frem det de har, og være troverdig når de kommer med påstander om sin kjernefysiske kapasitet.

Du har sagt at det nå er for sent å snu, at vi må vurderer hvordan skaden kan minimeres. Hva er alternativene?

Det kommer an på hvem som fører an. Det var for eksempel tendenser til et litt mer normalisert forhold under Clinton-administrasjonen, mens Bush førte en hardere linje. Forholdet til Nord-Korea gikk helt i stå etter at han inkluderte dem i "ondskapens akse". Vi er nå presset opp i et hjørne, der fiendtlighet og mistenksomhet og paranoia styrer forholdet – det minner om forholdene i den kalde krigen. Men til syvende og sist er vi ved et veiskille nå: internasjonale ledere må innrømme at hverken diplomati eller sanksjoner vil fungere, og begynne å bruke en ny strategi. Sanksjonene bidrar til å isolere landet mer, og styrker i realiteten regimet.

Hva bør denne strategien gå ut på?

Det er på tide å forhandle, og å se situasjonen fra et nytt perspektiv. Skal vi betale oss ut av denne farlige situasjonen? Eller skal vi satse på et forskuddsangrep? Det er i realiteten disse alternativene man har. Nordkoreanerne vil legge ned atomvåpnene, men bare hvis prisen er riktig. Man bør ikke la denne muligheten gå fra seg, dette kan være vår siste sjanse.

Hva tenker du om Barack Obamas strategi overfor Nord-Korea? Obama-administrasjonen har vært svært forsiktig, og opptatt av å ikke vise svakhet. Men nå begynner en ny runde med stol-leken; Nord-Korea har ny leder, Japan har ny leder, Kina har ny leder, Putin er tilbake i førersetet i Russland. Nå er det opp til disse å forsøke å unngå feilene deres forgjengere har gjort.

Hvilken rolle kan Kina spille?

Kina har en slags dobbeltrolle, fordi de blir presset av det internasjonale samfunnet til å gripe inn, men samtidig er de interessert i å opprettholde regimet – både av økonomiske og strategiske grunner. Kina trenger Nord-Korea som buffer mellom seg selv og Sør-Korea, med de store amerikanske militærbasene der. Og de har store investeringer i Nord-Korea. Så lenge de er de eneste som gjør business i landet, er det en enorm fordel.

Du kan lese Dr. Leonid Petrovs blogg om Nord-Korea her.