Han mener angrepene på USA viser at den internasjonale terrorismen er på vei inn i en ny tid:

— Mange terroristgrupper vil si at det som skjedde i USA tirsdag var effektivt. Og det betyr at risikoen for at terrorister vil sette inn tilsvarende angrep også andre steder i verden, er økt voldsomt, sier Zbigniew Brzezinski til Bergens Tidende.

— Hittil har terrorister grunnleggende operert som anarkister gjorde for 100 eller 150 år siden, med to pistoler og litt sprengstoff.

— Angrepene på World Trade Centre og Pentagon har en helt annen karakter. Bak angrepene står en gruppe som er velorganisert, veltrent og pengesterk. Et angrep som dette, hvor man uhindret har forsert alle sikkerhetsforanstaltninger, er ikke planlagt av en tilfeldig gruppe fanatikere.

— Og hvis en annen stat på noen måte er involvert i dette, må den vente et svar fra USA, et svar som står i forhold til angrepet USA har vært utsatt for, sier Carters sikkerhetspolitiske rådgiver.

Støtte fra Kina

Han appellerer nå også til at alle land, blant dem Kina, leverer all den kunnskap fra etterretningstjenester og andre kilder, som kan være med på å pågripe bakmennene.

— Nå får USA se hvem de virkelige vennene er, og hvem vi ikke kan regne med i en krisesituasjon, sier Zbigniew Brzezinski, som i disse dager deltar på en politisk konferanse i Beijing.

Kinas president, Jiang Zemin, sendte natt til onsdag kinesisk tid et kondolansetelegram til USAs president. Kinas utenriksminister Tang Jiaxuan har i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega Colin Powell gitt kinesisk støtte til eventuelle amerikanske reaksjoner på terrorangrepet:

— I kampen mot terroristvold står det kinesiske folk sammen med det amerikanske folk, sa Tang.

Ingen ny kurs

Zbigniew Brzezinski venter ingen endringer i USAs utenrikspolitiske kurs på grunn av terrorangrepet:

— Det får neppe innflytelse på president Bush' planer for rakettskjoldet, NMD. Jeg har ikke tidligere uttalt meg kritisk om NMD-planene, men jeg mener angrepet på New York og Washington viser at rakettskjoldet ikke bør ha førsteprioritet ved utbyggingen av USAs forsvar, sier Brzezinski.

Han spår imidlertid at samme hvem som står bak angrepet på New York og Washington, vil jubelen man har sett for angrepet i en rekke muslimske land føre til en skjerping av konflikten i Midtøsten:

— Uansett hvem som står bak, er det ingen tvil om at situasjonen i Midtøsten nå blir mer komplisert, og at volden vil øke. Zbigniew Brzezinski advarer imidlertid mot å rette beskyldninger mot bestemte grupper på nåværende tidspunkt.

— Etter bombeattentatet i Oklahoma la mange straks ansvaret på muslimske terrorister. Men siden viste det seg at den skyldige var en amerikansk fanatiker. I første rekke dreier det seg om å finne de skyldige og å pågripe eller tilintetgjøre dem. Det samme gjelder enhver som har støttet dem - organisasjoner eller stater.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

AV ERLING VESTER JACOBSEN, Beijing