Den siste tiden har amerikanske myndigheter måttet tåle en rekke anonyme lekkasjer om hvordan de misbrukte informasjon for å legitimere et angrep på Saddam Hussein. Nå står for første gang en amerikansk tjenestemann frem med navn og hevder at Bush-administrasjonen med vitende og vilje villedet USAs befolkning.

Gregory Thielmann var direktør i det amerikanske utenriksdepartementets etterretningsbyrå til han gikk av med pensjon i september i fjor, og han hadde tilgang til hemmelige rapporter som til sammen utgjorde grunnlaget for beslutningen om å gå til angrep på Irak.

— Jeg mener at Bush-administrasjonen ikke ga et riktig bilde til det amerikanske folket om den militære trusselen som Irak utgjorde, sa Thielmann onsdag, ifølge den engelske avisen The Guardian.

Han medga at årsaken til den mangelfulle informasjonen delvis lå hos amerikansk etterretning, men understreket også rollen til Det hvite hus.

— Det meste av problemet skyldes måten høytstående tjenestemenn misbrukte informasjonen de fikk.

Ifølge Thielmann visste Bush-administrasjonen at Irak ikke utgjorde en umiddelbar trussel, verken mot USA eller nabolandene, da USA besluttet å gå til krig i mars.

NTB

BLØFFET? Da president George W. Bush sto på talerstolen og ga Saddam sitt ultimatum, skal han ha visst at Irak ikke utgjorde en trussel.
FOTO: REUTERS