Etter tre eksplosjoner på fire dager, er situasjonen ved Fukushima Daiichi atomkraftverk så alvorlig at den karakteriseres som en «kategori seks-katastrofe» (se tabell). 200 000 mennesker er evakuert i en 30-kilometers sone rundt anlegget.

Rundt 50 arbeidere er nå igjen i atomverket og jobber med å få nedkjølingen i gang igjen, skriver CNN. De kjemper en intens kamp mot de livsfarlige kreftene. Strålingen ved atomanlegget er i noen deler kraftig. I kontrollrommet til reaktor 4 at arbeiderne kan arbeiderne ikke lenger oppholde seg på grunn av strålefaren.

Strålevernekspert Tord Walderhaug ved Institutt for Energeiteknikk (IFE) bekrefter til bt.no at arbeiderne ved Fukushima-verket utfører en meget farlig jobb.

— De radioaktive utslippene vi har sett i Japan, skyldes sannsynligvis at en del av reaktorkjernen er skadet ved dette kraftverket er brutt. Dersom man får en nedsmelting vil utslippet bli kanskje opp mot tusen ganger større, sier Walderhaug.

— Vi regner med at de overholder strålevernsforskriftene, bruker gassmasker og andre verneredskaper. Hvis de ikke får kontroll over nedkjølingen, vil det bli en kraftig forverring av situasjonen.

Maks en time

Dersom stråledosene øker, vil arbeiderne ikke kunne oppholde seg mer enn en time om gangen i anlegget.

Statens Strålevern sier i kveld til Dagsrevyen at arbeiderne ved Fukushimas kjemper med livet som innsats.

— De risikerer livet sitt, sier Astrid Liland til NRK.

Flyforbud

Det franske atomsikkerhetsbyrået ASN sendte tidligere tirsdag ut meldinger om at forseglingen rundt reaktor 2 ved Fukushima-kraftverket var brutt, men Japans atomsikkerhetsmyndighet har så langt avvist påstanden.

Nå bekrefter også det internasjonale atomenergibyrået IAEA at forseglingen kan ha blitt brutt. Inneslutningene rundt reaktorene 1 og 3 ved kraftverket skal imidlertid være intakte, til tross for eksplosjoner også i disse reaktorene.

IAEA melder også at det er innført en flyforbudssone på 30 kilometer rundt kraftverket.

Strålekonsekvensene kan bli enorme for mange mennesker i Japan. FOTO: Scanpix
KYODO

Helikopter til nedkjøling

Selskapet som driver det jordskjelvrammede atomkraftverket Fukushima i Japan, vurderer å ta i bruk helikoptre for å få helt sjøvann ned i en av reaktorene.

En eksplosjon har laget to hull i kapselen rundt reaktor 4, og gjennom disse kan kjølebassenget rundt brenselstavene i reaktoren nås fra luften, melder den japanske energigiganten Tokyo Electric Power Co., som eier Fukushima— kraftverket.

Les også:

Journalister, misjonærer og studenter evakueres