BIBIANA DAHLE PIENE, NTB

De siste dagene er det blitt avdekket en helt klar strategi fra regjeringen i Khartoum. Vi mener at de kjører et dobbeltspill, sier informasjonssjef Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp.

Parallelt med den eskalerende konflikten i Darfur-provinsen i Nord-Sudan, har Sudans regjering sittet ved forhandlingsbordet med opprørsbevegelsen SPLM/A fra Sør-Sudan for å få en endelig slutt på Afrikas lengste borgerkrig. Denne krigen har kostet flere millioner menneskeliv og drevet nærmere fire millioner på flukt.

Fredsstans

Men den pågående krisen i Darfur har fått hele fredsprosessen til å stoppe opp, hevder Christiansen. Norsk Folkehjelp, som har et nært samarbeid med SPLM, følger forhandlingene tett.

Etter flere år med sterkt internasjonalt press, blant andre fra tungvekterne USA og Storbritannia, ble den siste delavtalen for Sør-Sudan undertegnet i begynnelsen av juni. Deretter skulle avtalen finpusses før en endelig undertegning i slutten av september. Også Norge og Nederland har bidratt aktivt i fredsprosessen.

Utenriksdepartementet bekrefter at det er stans i forhandlingene, men omtaler dette som en forhandlingspause.

— Det gjenstår noen spørsmål på politisk nivå. Men vi har ingen dato for når forhandlingene skal gjenopptas, sier informasjonsrådgiver Cathrine Andersen.

Kynisk

Christiansen mener det ligger en kynisk tankegang til grunn for utviklingen i Darfur, og hevder at Khartoum bruker konflikten som et middel for å utsette undertegningen av fredsavtalen så lenge som mulig. Det tjener de nemlig penger på.

— Så lenge situasjonen ikke er avklart, kan Khartoum utnytte oljeressursene i sør fullt ut. De trenger ikke å dele inntektene med noen, sier han til NTB. Fredsavtalen med Sør-Sudan forutsetter at oljeinntektene deles likt mellom partene.

Folkehjelpa legger ikke skjul på at de har et problematisk forhold til Sudans regjering.

SPLM-leder John Garang har tidligere uttalt at en fredsavtale mellom nord og sør er politisk absurd så lenge krig og undertrykkelse herjer i Darfur.

Torsdag gjentok regjeringen i Sudan at den vil avvise enhver internasjonal inngripen i Darfur-konflikten.

USA og EU prøver å legge ytterligere press på Khartoum gjennom å true med sanksjoner i FNs sikkerhetsråd. Men en rekke land, blant dem Egypt og Russland og Kina, har satt seg imot, og vil gi sudanske myndigheter mer tid.