Med slagordet «Kun en halvliter i uken» hadde den danske Fødevarestyrelsen planer om å redusere barn og unges inntak av brus og juice gjennom en storstilt kampanje.

Tungt for brystet

Kampanjen hadde egen nettside, og det ble kjøpt reklameplass i flere nettaviser. Kampanjen falt imidlertid brusgiganten Coca-Cola tungt for brystet, skriver Politiken, som siterer Avisen.dk.

Dokumenter avisen har fått tilgang til viser at Coca-Cola sendte et brev til Fødevarestyrelsen der det ble gjort oppmerksom på at kampanjen brukte merker og farger som minnet mye om Coca-Colas.

Trukket tilbake

Brevet førte til at store deler av kampanjen til 1 million danske kroner ble trukket tilbake.

— Vi vurderte det slik at kampanjen krenket Coca-Colas varemerke, opplyser kontorsjef i Fødevarestyrelsen Else Molander.

Men ifølge advokat Johan Løje, som er ekspert på varemerker, har danske myndigheter bøyd av for tidlig.

– Fødevarestyrelsen hadde bare krenket Coca-Colas varemerke om det hadde blitt misbrukt i ervervsmessig sammenheng, for eksempel for å tjene penger. Her var formålet å opplyse befolkningen, påpeker Løje.