Beijing: De kinesiske topplederne går til nytt og voldsomt angrep på den tibetanske eksillederen foran årsdagen for et opprør i 1959.

Mens Dalai Lama og hans folk prøver å undergrave utviklingen, fortsetter den kinesiske staten sin innsats for å bygge opp Tibet økonomisk. Tibetanerne merker dette i form av økt levestandard, sier det kinesiske kommunistpartiets leder i regionen Zhang Qingli.

De kinesiskfiendtlige kreftene og Dalai Lama forsøker å ødelegge harmonien og stabiliteten i regionen

Kinas kommunistpartis leder i Tibet, Zhang Qingli

— Tibet ville få det bedre

— Hvis det ikke fantes noen Dalai Lama eller noen antikinesiske krefter, ville Tibet få det bedre. De kinesiskfiendtlige kreftene og Dalai Lama forsøker å ødelegge harmonien og stabiliteten i regionen, het det i et intervju med Zhang som ble offentliggjort tirsdag.

— Men disse kreftene kan aldri rokke ved vår overbevisning om at Kina ikke kan leve uten Tibet og at Tibet ikke kan leve uten Kina, het det videre. Han framholdt at Tibet har hatt en økonomisk vekst på over 12 prosent per år de siste åtte årene.

Jerngrep

Kinesiske sikkerhetsstyrker holder fortsatt et jerngrep om Tibet, etter at opp til 203 mennesker i 2008 ble drept under uroligheter knyttet til årsdagen for en mislykket oppstand i 1959. Dalai Lama flyktet fra Tibet etter denne oppstanden, og lever nå i eksil i India.