Det er konsensus blant medlemslandene i OAS om å tillate en betingelsesløs gjenopptakelse av Cuba, sier Falconi.

USAs utenriksminister Hillary Clinton har tidligere sagt at en gjenopptakelse av Cuba i OAS må skje på betingelse av demokratiske reformer og løslatelse av politiske fanger på øya.

Medlemslandene har nå inngått et kompromiss som oppretter en mekanisme Cuba kan følge om landet ønsker å bli gjenopptatt i OAS, sier diplomatkilder til nyhetsbyrået AP.

Cuba ble utvist fra OAS i 1962 etter at regimet til Fidel Castro nasjonaliserte amerikansk eiendom og begynte å nærme seg Sovjetunionen.