Med utplasseringen av styrken fra Nasjonalgarden vil presidenten forsøke å bremse strømmen av ulovlige innvandrere som tar seg inn i USA via denne grensen. Men planen møter skepsis både hos Mexicos president Vicente Fox og hos Bushs partifeller i Kongressen.

Det er ventet at Bush vil kunngjøre utplasseringen i en fjernsynstale om strengere kontroll ved grensen natt til tirsdag norsk tid.

Nasjonalgarden er USAs militære reservestyrker.