Dokumentene inneholder vitnemålet til visepresident Dick Cheneys stabssjef, Lewis Libby.

Ifølge Libbys vitneutsagn fortalte Cheney til Libby at Bush «spesifikt hadde tillatt» ham å avsløre informasjon fra en hemmelig etterretningsrapport.

Libby fikk beskjed om å snakke med media om etterretningsinformasjon og om Joseph Wilson, en tidligere ambassadør som hadde kritisert Bush sin Irak-politikk.

Libby er tiltalt for falsk forklaring og for å hindre retten i å gå sin gang. Han er blitt etterforsket for å ha lekket til media at Wilsons kone, Valerie Plame, var CIA-agent. Wilson sier det var en hevn for kritikken mot Bush.

Navnet til CIA-agenten ble røpet i mars 2003, da invasjonen av Irak ble kritisert på grunn av at det ikke ble funnet masseødeleggelsesvåpen.

Rettsdokumentene som ble offentliggjort torsdag stammer fra denne etterforskningen. Saken til Libby skal opp for domstolene i januar, og han har erklært seg ikke skyldig.