Det viser en undersøkelse utført for The Guardian. Mens 69 prosent mener av britene mener at Kim Jong-il er en fare for verdensfreden, mener enda flere at president George Bush er en det. Hele tre av fire bekymrer seg for hva Bush kan gjøre med verdensfreden, eventuelt mang-elen på den.

Osama verst

Ikke uventet får Osama bin Laden svært dårlig uttelling på listen. Hele 87 prosent av de spurte britene mener at bin Laden er en fare for verdensfreden, noe som gjør han til Storbritannias mest fryktede mann.

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med aviser i Canada, Israel og Mexico, og tendensen er klar i alle de fire landene: USAs popularitet er synkende. I Storbritannia sier 69 prosent at de synes USAs politikk har gjort verden mer utrygg, mens de tilsvarende tallene er 62 prosent for Canada og 57 prosent for Mexico.

Upopulær i Israel

Også i USA-vennlige Israel er det flere som mener at Bush har gjort verden mer utrygg enn trygg. 36 prosent mener han har økt risikoen for internasjonale konflikter, mens 25 prosent er mener den amerikanske presidenten har gjort verden sikrere i sin regjeringstid.

LIGGER DÅRLIG AN: Ikke helt mørkets fyrste, men George Bush får dårlig omtale av britene.
KEVIN LAMARQUE
NR. 1: Ingen slår Osama bin Laden, han er verdens farligste mann, mener britene.
STR/PAKISTAN
GOD NUMMER 3: Atomprøvesprenging til tross, britene rangerer Nord-Koreas Kim Jong-il bare som nummer tre over fryktede verdensledere.
HO